Partneri

HOLTOP Technology je u mogućnosti da privuče mnoge mega-brend partnere kod kuće i šire po svojim prednostima kao što su moćna pozadina preduzeća, duboka poduzetnička kultura i odlična garancija kvaliteta, itd. Sljedeće kompanije su dio naših partnera, navedene nasumičnim redoslijedom.

7
Hyundai
1
4
4
6
1
2
9
10
2
3
3
5
5
6
7
8
9